Brottmål

Alla har rätt till ett bra försvar

Brottmål

Oavsett om du behöver en offentlig försvarare eller är i behov av ett målsägandebiträde - kan vi bistå dig.

Är du i behov av rådgivning eller har du frågor angående ett ärende får du gärna kontakta oss. Vi erbjuder en kort inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller via mail.

Offentlig försvarare (försvarsadvokat)

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare åt dig och du kan då uppge att du vill att vi ska förordnas som din offentliga försvarare. 

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser. För en sådan privat försvarare är det du själv som betalar kostnaden.

Den offentliga försvararen, vi, hjälper dig med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen och ser till att du får ett så bra försvar som möjligt. 

Målsägandebiträde 

I vissa typer av brott har du som målsägande rätt till ett biträde som tillvaratar målsägandens intressen i brottmålet. I mål om sexualbrott ska ett målsägandebiträde utses. Vid andra brott mot liv och hälsa ska målsägandebiträde utses om det finns behov av det t.ex. om det finns en personlig relation mellan den tilltalade och målsäganden.

Vid mindre allvarliga brottmål har man oftast inte rätt till målsägandebiträde om det inte finns särskilda behov. Begäran om att få ett målsägandebiträde kan lämnas till tingsrätten av åklagaren, målsäganden själv eller ombud som målsäganden själv varit i kontakt med. Polisen kan också under förundersökningen anmäla till tingsrätten att det finns behov av målsägandebiträde. Tingsrätten prövar därefter om målsägandebiträde ska utses eller inte.


Kontakta oss

Ring oss eller använd formuläret nedan för att skicka mail till oss så återkommer vi snarast!

Vxl: 08-24 29 90 I Mob:+46 730 80 25 14