Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Vi kan bistå dig med det mesta inom detta område, såsom bl.a. fel i fastighet (dolda fel) och servitutsfrågor. 

Vi är särskilt duktiga på ärenden om dolda fel och har mycket stor erfarenhet och kunskap om dessa typer av tvister, därför är du är i trygga händer under hela processen vid anlitande av oss.

Är du i behov av rådgivning eller har du frågor angående ett ärende får du gärna kontakta oss. Vi erbjuder en kort inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller via mail.

Vad är dolda fel?

Dolda fel är fel eller skador på bostaden du som köpare inte kunde upptäcka vid köpet, trots en noggrann undersökning av fastigheten före köpet. För att felet ska räknas som dolt måste det ha förelegat vid tidpunkten för köpet. Felet ska inte heller ha varit förväntat i förhållande till bostadens skick eller ålder.

Exempel på dolda fel 

Dolda fel förekommer ofta i våtrum och i byggnaders bärande konstruktioner, det vill säga i grunden, stommen (ytterväggar och bärande innerväggar), bjälkar och takstolar. Felen beror vanligtvis på fukt, mögel eller röta. I äldre våtrum kan det saknas fuktspärr bakom ytskiktet, vilket kan ge upphov till fuktskador. Felaktig dränering eller skadedjur är andra exempel på fel som kan vara dolda.

Ansvar och ersättning för dolda fel

Om felet räknas som ett dolt fel, är säljaren ansvarig. För dolda fel i fastigheter ansvarar säljaren i 10 år och för dolda fel i bostadsrätter i 2 år. Du som köpare har dock en skyldighet att reklamera felet eller felen inom skälig tid efter att de upptäckts. Föreligger dolda fel, har du som köpare rätt till avdrag på köpeskillingen motsvarande vad det kostar att åtgärda felen. Är felet allvarligt kan du som köpare till och med ha rätt att häva köpet. 

Köparens undersökningsplikt

Som bostadsköpare har du enligt jordabalken en långtgående undersökningsplikt och för att ett eventuellt fel som upptäcks senare ska kunna anses vara dolt, måste du som köpare ha uppfyllt din undersökningsplikt. Säljaren kan alltså inte bli ansvarig för uppenbara fel som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Istället måste du själv undersöka bostaden genom att spola i kranar och toaletter, tända och släcka lampor, kolla garderober, förråd och balkonger, under mattor och bakom tavlor. Om du känner dig ovan kan du alltid ta hjälp av en besiktningsman.


Kontakta oss 

Ring oss eller använd formuläret nedan för att skicka mail till oss så återkommer vi snarast!

Vxl: 08-24 29 90 I Mob:+46 730 80 25 14