Finansiering

Rättsskydd, rättshjälp eller egna medel


Många räds kostnaden av att anlita en jurist för sitt ärende, trots att det ofta i längden lönar sig såväl ekonomiskt som i sak. Vad många dock inte vet är att det finns goda möjligheter att få hjälp med finansieringen antingen via försäkring eller från staten. 

Rättsskydd 

I din hemförsäkring ingår något som kalla för "rättsskydd". Genom rättsskyddet kan du få hjälp med att finansiera tvister som minst uppgår till ett halvt basbelopp och som kan prövas i allmän domstol. Rättsskyddet ersätter vanligtvis dina ombudskostnader med ca 1 698 kr/tim inklusive moms. Det ersätter även kostnader för egna utredningar och för bevisning upp till ett visst belopp. 

Vanligtvis har du en självrisk på 20 %. Kontrollera villkoren i just din hemförsäkring för exakta belopp och självrisker. Vi hjälper dig självklart att ansöka om rättsskydd! 

Rättshjälp 

Rättshjälp innebär att du istället kan få hjälp av staten att betala delar av kostnaden i vissa juridiska ärenden. Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp och för att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Vidare får du inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Ärendet måste i regel också röra ett värde uppgående till minst ett halvt basbelopp. Vi hjälper dig även att ansöka om rättshjälp! 

Egna medel 

Om du varken kan erhålla hjälp via ditt rättsskydd eller rättshjälp och det inte är fråga om offentligt försvar, målsägandebiträde eller offentlig biträde (i dessa kategorier av ärenden står staten för juristkostnaden), behöver du själv stå för ombudskostnaden.


Kontakta oss

Ring oss eller använd formuläret nedan för att skicka mail till oss så återkommer vi snarast! 

Vxl: 08-505 879 47 I Mob:+46 730 80 25 14