Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Ange undertext här

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Vem kan vända sig till Konsumenttvistnämnden?

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:

  • är konsument
  • har ett krav i anledning av en advokattjänst
  • har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten

Mer information finner du på https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/