Kontakta oss
Det finns inga "dumma" eller för små frågor


Advokatfirman Frennesson i kontorsgemenskap med

Advokat Eva Hammarlund Sheppard
Advokat Erik Maschmann 
Advokat Petra Kumlin 
Advokat Anna Roth 
Advokat Bengt Sundqvist
Advokat Kristina Buch
Advokat Sinikka Tiri Litby

Advokat Anders Thulin

Advokatfirman Frennesson  

Besök: Kungsholmstorg 16

Post: Box 222 53, 104 22 STOCKHOLM 

Mottagningskontor:

Teknikringen 8D, Linköping 

Telefon  

Vxl: 08-24 29 90

Mob: +46 730 80 25 14

Fax: 08-652 25 66

info@advokatfirmanfrennesson.se