Målsägandebiträde 

Begär ett målsägandebiträde som bryr sig!

Målsägandebiträde 

I vissa typer av brott har du som målsägande rätt till ett biträde som tillvaratar brottsoffrets intressen i brottmålet. I mål om sexualbrott ska ett målsägandebiträde utses. Vid andra brott mot liv och hälsa ska målsägandebiträde utses om det finns behov av det t.ex. om det finns en personlig relation mellan den tilltalade och målsäganden.

Begäran om att få ett målsägandebiträde kan lämnas till tingsrätten av åklagaren, målsäganden/brottsoffret själv eller ombud som målsäganden själv varit i kontakt med. Polisen kan också under förundersökningen anmäla till tingsrätten att det finns behov av målsägandebiträde. Tingsrätten prövar därefter om målsägandebiträde ska utses. 

Advokatfirman Frennesson är specialiserad på brottmål och har gedigen erfarenhet av alla typer av brott - allt från mord till grova sexual- och narkotikabrott.


Kontakta oss

Ring oss eller använd formuläret nedan för att skicka mail till oss så återkommer vi snarast!

Vxl: 08-24 29 90