Medarbetare

Endast det bästa är gott nog

Pierre Frennesson

Advokat/grundare 

Utbildning 

Jur. kand. - Lunds universitet (2004)

Fil. kand. Rättssociologi - Lunds universitet (2004)

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2018


Erfarenhet och verksamhetsområden

Chefsjurist Södertälje kommun (2011-2019)

Celsus Advokatbyrå (2009)

Advokatfirman Salmi & Partners (2007-2009)

Advokatfirman Lindahl (2007)

Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt (2005-2007)

Pierre har varit verksam som jurist sedan 2005 och är specialiserad på brottmål som offentlig försvarare.


Språk 

Svenska och engelska 


Telefon: 08-33 14 47 / 013-10 56 31 / 0155-500 20 / 0730-802514

E-post: pierre@advokatfirmanfrennesson.se


Cafer Demirok 

Advokat 


Utbildning

Jur.kand. - Örebro Universitet (2017)

Aff. jur. mag. (2014)


Erfarenhet och verksamhetsområden 

Crusner Advokatbyrå (2020-2021)

Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt (2018-2020)

Handläggare Kronofogden (2017-2018)

Cafer åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT, vårdnadsmål, ekonomisk familjerätt och arvsrätt.  Cafer har sin huvudsakliga placering på Linköpingskontoret, men är tillgänglig för uppdrag över hela landet.  


Språk 

Svenska, engelska och turkiska 


Telefon: 013-10 56 31 / 0155-500 20/ 076-009 55 86

E-post: cafer@advokatfirmanfrennesson.se