Medarbetare

Endast det bästa är gott nog

Pierre Frennesson

Advokat/grundare 

Utbildning 

Jur. kand. - Lunds universitet (2004)

Fil. kand. Rättssociologi - Lunds universitet (2004)

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2018

Erfarenhet och verksamhetsområden

Chefsjurist Södertälje kommun (2011-2019)

Celsus Advokatbyrå (2009)

Advokatfirman Salmi & Partners (2007-2009)

Advokatfirman Lindahl (2007)

Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt (2005-2007)

Pierre har varit verksam som jurist sedan 2005 och är specialiserad på brottmål som offentlig försvarare.

Språk 

Svenska och engelska 

Telefon: 08-33 14 47 / 013-10 56 31 / 0155-500 20 / 0730-802514

E-post: pierre@advokatfirmanfrennesson.se

Cafer Demirok 

Advokat 


Utbildning

Jur.kand. - Örebro Universitet (2017)

Aff. jur. mag. (2014)

Erfarenhet och verksamhetsområden 

Crusner Advokatbyrå (2020-2021)

Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt (2018-2020)

Handläggare Kronofogden (2017-2018)

Cafer åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT, vårdnadsmål, ekonomisk familjerätt och arvsrätt.  Cafer har sin huvudsakliga placering på Linköpingskontoret, men är tillgänglig för uppdrag över hela landet.  

Språk 

Svenska, engelska och turkiska 

Telefon: 013-10 56 31 / 0155-500 20/ 076-009 55 86

E-post: cafer@advokatfirmanfrennesson.se 

Louise Kroon

Advokat 


Utbildning

Jur. kand. - Uppsala universitet 2016

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2022

Erfarenhet och verksamhetsområden

Kihlstedts advokatbyrå (2022-2023)

Crusner advokatbyrå (2019-2022)

Föredragande jurist Förvaltningsrätten Linköping (2018-2019)

Förvaltningsrättsnotarie Förvaltningsrätten Linköping (2017-2018)

Handläggare Migrationsverket Norrköping (2016)

Louise åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, offentligt biträde i LVU, LVM, LRV och LPT samt vårdnadsmål. Louise åtar sig vidare tvister mellan djurägare. Louise har sin huvudsakliga placering på Linköpingskontoret, men är tillgänglig för uppdrag över hela landet.

Språk

Svenska och engelska

Telefon: 013-10 56 31 / 076-007 52 28

E-post: louise@advokatfirmanfrennesson.se