Medarbetare

Endast det bästa är gott nog

Pierre Frennesson

Advokat/grundare

Utbildning

Jur. kand. - Lunds universitet 2004

Fil. kand. Rättssociologi - Lunds universitet 2004

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2018

Erfarenhet 

Pierre har varit verksam som jurist sedan 2005 och är specialiserad på brottmål som 

offentlig försvarare och målsägandebiträde. 

E-post: pierre@advokatfirmanfrennesson.se