Medarbetare
Endast det bästa är gott nog

I kontorsgemenskap med

Advokat Eva Hammarlund Sheppard
Advokat Petra Kumlin 
Advokat Anna Roth
Advokat Kristina Buch
Advokat Sinikka Tiri Litby
Advokat Erik Maschmann 
Advokat Anna Roth 

Advokat Anders Thulin

Pierre Frennesson

Advokat/grundare

Utbildning

Jur. kand. - Lunds universitet 2004

Fil. kand. Rättssociologi - Lunds universitet 2004

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2018

Erfarenhet 

Pierre har varit verksam som jurist sedan 2005. 

Sedan Pierre tog sin examen har han genomgått notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt och arbetat både på små och stora advokatbyråer samt under lång tid inom den offentliga sektorn som chefsjurist på myndighet. 

Pierre är specialiserad på brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt fastighetsrättsliga frågor.

Pierre arbetar på både svenska och engelska. 

Mob: +46 730 80 25 14

E-post: pierre@advokatfirmanfrennesson.se

                                     

                                     Eva Sköldstrand - sekreterare/paralegal

                                          Mob: +46 706 60 93 66

                                                    E-post: info@advokatfirmanfrennesson.se