Medarbetare

Endast det bästa är gott nog

Pierre Frennesson

Advokat/innehavare 

Utbildning

Jur. kand. - Lunds universitet (2004)

Fil. kand. Rättssociologi - Lunds universitet (2004)

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2018

Erfarenhet och verksamhetsområden

Chefsjurist Södertälje kommun (2011-2019)

Celsus Advokatbyrå (2009)

Advokatfirman Salmi & Partners (2007-2009)

Advokatfirman Lindahl (2007)

Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt (2005-2007)

Pierre har varit verksam som jurist sedan 2005 och är specialiserad på brottmål som offentlig försvarare.

Språk 

Svenska och engelska 

Telefon: 08- 505 879 47 / 013-10 56 31

E-post: pierre@advokatfirmanfrennesson.se

Cafer Demirok 

Biträdande jurist 

Utbildning

Jur.kand. - Örebro Universitet (2017)

Aff. jur. mag. (2014)

Erfarenhet och verksamhetsområden 

Crusner Advokatbyrå (2020-2021)

Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt (2018-2020)

Handläggare Kronofogden (2017-2018)

Cafer åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT, vårdnadsmål, ekonomisk familjerätt och arvsrätt.  Cafer har sin huvudsakliga placering på Linköpingskontoret, men är tillgänglig för uppdrag över hela landet.  

Språk 

Svenska, engelska och turkiska 

Telefon: 013-10 56 31 / 0760095586

E-post: cafer@advokatfirmanfrennesson.se