Nerikes Allehanda 14. Nov. 19

Hjälpmedelsbråket | Hörselskadade tar rättslig strid

"Örebros förslag är ett brott mot lagen"

Mattias Lundekvam, Hörselskadades riksförbunds ordförande, har reagerat starkt på förslaget om abonnemangsavgifter på hjälpmedel inom Region Örebro län. FOTO: GABRIEL RÅDSTRÖM
Mattias Lundekvam, Hörselskadades riksförbunds ordförande, har reagerat starkt på förslaget om abonnemangsavgifter på hjälpmedel inom Region Örebro län. FOTO: GABRIEL RÅDSTRÖM

ÖREBRO I nästa vecka ska politikerna i Region Örebro län besluta om införande av abonnemang på hjälpmedel. Men nu har Hörselskadades riksförbund (HRF) tagit juristhjälp för att i sista stund stoppa det kontroversiella förslaget. - Vår granskning visar att det strider mot Kommunallagen, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande. 

På onsdagen besökte han Örebro för informella samtal med ett antal politiker i Region Örebro län. Men för att förvissa sig om att alla fullmäktigeledamöter nås av HRF:s granskning ska också en skrivelse skickas ut. Där framgår vilka lagparagrafer förbundet stöder sig på. - Jag förväntar mig att om politikerna är tillräckligt förnuftiga så tar de tillbaka förslaget. Annars kommer vi definitivt gå vidare och överklaga beslutet. Vi känner oss väldigt trygga med att den juridisk bedömning som gjorts är korrekt, säger Mattias Lundekvam. 

Nästa instans är i så fall Förvaltningsrätten. Som NA tidigare berättat är abonnemangsavgifter på hjälpmedel på väg att införas i Region Örebro län. Avgiften är satt till 65 kronor i månaden, oavsett antal hjälpmedel, och beräknas träda i kraft till nästa budgetår. Men kritiken har varit kraftig och nu har alltså HRF anlitat juridisk expertis för att se om abonnemangsavgifter är förenliga med svensk lag. Förbundet hävdar att hörselskadade, om modellen införs, i realiteten får betala mer för sina hörselhjälpmedel än de cirka 1 100 kronor i snitt som de kostar regionen i inköp. Eftersom förbrukningstiden är cirka fem år får brukare med abonnemang, 65 kronor i månaden plus utprovningsavgifter betala totalt 4 500 kronor under den tiden. Detta är inte förenligt med Kommunallagens "självkostnadsprincip", menar juristen Pierre Frennesson som HRF anlitat. 

Där framgår att "Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller." - Det här principiellt väldigt viktigt för oss. Det handlar om en ny konstruktion som vi aldrig sett tidigare. Det har hävdats att det är "jämlikt" att ta samma abonnemangsavgift av alla som behöver hjälpmedel. Men det här är inte jämlikt. Det här är att införa en slags extra skatt för personer med funktionsnedsättning. Oerhört provocerande, säger Mattias Lundekvam. 

HRF:s jurist pekar också på Hälso- och sjukvårdslagen som slår fast att målet är "vård på lika villkor för hela befolkningen". Men i en nationell jämförelse innebär abonnemangsmodellen tvärtom ojämlikhet, menar juristen och lyfter fram tre exempel på kostnader för just hörapparater. 

I Region Uppsala får patienter betala 300 kr, i Region Sörmland 850 kr och i Region Gävleborg 1 500 kr. Frågan om abonnemangsavgifter är viktig för HRF. Förbundet befarar att ett eventuellt beslut i Region Örebro län kan bli vägledande för andra regioner i landet och att kraftiga avgiftsökningar kan innebära att många hörselskadade väljer att avstå vård. - Vi vet att utebliven behandling kan påskynda demens bland äldre, annan ohälsa och framför allt leda till isolering och ensamhet. De senaste åren har vi haft en positiv utveckling i och med att fler söker vård för sina hörselnedsättningar. Men nu riskerar den trenden att brytas, säger Mattias Lundekvam. 

Fotnot: NA söker ansvariga på Region Örebro län för en kommentar under torsdagen. Text Magnus Börjesson 019-15 50 67 magnus.borjesson@mittmedia.se

Bakgrund - turerna runt hjälpmedelsavgifterna i Region Örebro län

  • NA har tidigare under hösten berättat om förslaget på nya avgifter för utprovning av och abonnemang på hjälpmedel. Det senare innebär en månatlig avgift på 65 kronor, en årskostnad på 780 kronor, oavsett antal hjälpmedel. Ingen region i landet har tidigare infört sådana abonnemangsavgifter.
  • För Region Örebro län är införandet en del i arbetet med att komma till rätta med de stora ekonomiska underskotten. Totalt, inklusive andra avgiftshöjningar på hjälpmedel, beräknas det inbringa dryga 23 miljoner kronor per år.
  • Men från funktionshinderrörelsen har protesterna varit många. Företrädare för DHR, FUB och HRF anser det diskriminerande att funktionshindrade åläggs extra avgifter. De pekar på att abonnemangsförslaget är unikt i nationell jämförelse och att det placerar Region Örebro län i botten på avgiftslistan för funktionshindrade.
  • Efter kritiken återremitterades förslaget men återkom senare med enbart smärre justeringar. Abonnemangsavgifterna behölls intakta. Dessa och de andra avgiftshöjningarna ska nu regionfullmäktige besluta om nästa vecka.